Art is a prisoner of its phantasms and its function as magic; it hangs on our bourgeois walls as a sign of power, it flickers along the peripeties of our history like a shadow play- but is it artistic?— Marcel Broodthaers


Το 1978 ο Daniel Bell, συντηρητικός Αμερικάνος κοινωνιολόγος κατηγορεί την σύγχρονή του τέχνη και δη τον μοντερνισμό ως άμεσο εχθρό της άρχουσας τάξης και επιθετικό παράγοντα διάλυσης της μπουρζουά αντίληψης του κόσμου, του ίδιου του καπιταλισμού. Από την άλλη πλευρά την ίδια εποχή ο Donald Judd- καλλιτέχνης και θεωρητικός, ηγετική μορφή του μινιμαλισμού- εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά με το πώς η τέχνη μπορεί να μείνει αλώβητη και απερίσπαστη από τα ιδιωτικά συμφέροντα και την αγορά. Ο χωρίς ηθική κόσμος των επιχειρήσεων είχε αρχίσει ήδη να εισβάλει –με τη μορφή χορηγιών και κάθε άλλου είδους στήριξης – στα χωράφια της.

Σήμερα, λίγες μόλις δεκαετίες αργότερα, οι φόβοι του Judd δείχνουν να επαληθεύονται πανηγυρικά. Η καταιγιστική –και απειλητική-διασπαστικότητα για την οποία φοβόταν ο Bell το μοντερνισμό δεν απέβη αποτελεσματική και οι παμφάγοι νόμοι της αγοράς κυριάρχησαν σταδιακά στο χώρο της τέχνης. Μέσα σε μια κοινωνία όπου όλες οι σχέσεις έχουν πλέον χρηματική αξία, το έργο τέχνης θεωρείται ως ένα ακόμα καταναλωτικό προϊόν ενώ οι αισθητικές αξίες έχουν αντικατασταθεί πλήρως από τις οικονομικές. Ο κόσμος της τέχνης- κατεξοχήν φορέας πολιτισμού- ξεπλένει αβίαστα βρώμικα χρήματα και συνειδήσεις ενώ το ταλέντο αξιολογείται ή/ και κατασκευάζεται βάσει της εξαργύρωσής του. Το κρίσιμο θέμα λοιπόν που εγείρεται και επιχειρούμε να διερευνήσουμε εδώ είναι η θέση και η δυναμική του σύγχρονου καλλιτέχνη απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα.

— Γκέλυ Γρυντάκη, Επιμελήτρια

In 1978 Daniel Bell, a conservative American sociologist, accuses contemporary art, and especially modernism, of being a direct enemy of the upper class and an attacking agent against the bourgeois notion of the world and the capitalism itself. From the other hand, at the very same time, Donald Judd- artist and theorist, one of the leading figures of the minimalism movement- express his deep concern about how art could make it through private interests and the market. The immoral world of business through sponsorships and any other kind of support- had already started to raid into art’s territory.

Today, only some decades afterwards, Judd’s fears seem to be validated. The threatening disruptiveness of art that got Bell anxious wasn’t effective enough and the omnivorous market laws gained domination through the art scenery. In a society where every relation has its price the art work is considered as one more consumption product while aesthetic values have been completely replaced by economic ones. The world of art- a driving force of culture par’ excellence – has been the center of money and conscience laundering while the artistic talent is qualified or/and constructed by how much is being paid. Hence, the basic problem that arises here and that we try to examine with this project is the position and prospects of the contemporary artist facing this materialistic reality.

— Gelly Grindaki, Curator

Το project ΑΓΟΡΑΣ/ΜΕΝΟΣ έχει σκοπό την έρευνα και το σχολιασμό της σχέσης του σύγχρονου καλλιτέχνη με την αγορά. Ξεκίνησε με μια σειρά από συζητήσεις και μια συλλογή κειμένων, γύρω από το θέμα, που συγκεντρώθηκαν στο blog της ομάδας.

Το επόμενο βήμα είναι η έκθεση ΑΓΟΡΑΣ/ΜΕΝΟΣ που φιλοξενήθηκε στην CHEAP ART τον Απρίλιο του 2011. Περισσότερα στη σελίδα της Έκθεσης

Καλλιτέχνες

Έλενα Ακύλα (Elena Akyla), Αντώνης Βολανάκης (Adonis Volanakis), Στέφανος Καμάρης (Stefanos Kamaris), Γιώργος Λαγουδιανάκης (Giorgos Lagoudianakis), Μαρία Νυμφιάδη (Maria Nymfiadi), Monika Pavlechova, Τζάνης Ραφαηλίδου (Janis Rafailidou), Άννα Τσουλούφη-Λαγίου (Anna Tsouloufi-Lagiou), Mark van Yetter, Δημήτρης Χαλάτσης (Dimitris Halatsis)

Επιμέλεια έκθεσης

Γκέλυ Γρυντάκη (Gelly Grindaki), Δημήτρης Χαλάτσης (Dimitris Halatsis)

 

AGORAS/MENOS project aims to research and discuss the relation between contemporary artist and the market. It begun with a series of conversations and a collection of texts about the subject that were gathered in the group’s blog. Its next step is the AGORAS/MENOS exhibition that takes place in Cheap Art during April of 2011.

ΑΓΟΡΑΣ/ΜΕΝΟΣ | Δημήτρης Χαλάτσης - Φετίχ (Fetich), 2011

Ο κατάλογος της έκθεσης